Archiwum 2019 r.

LISTOPAD

29.11.2019 r.
Jednorazowe premie/nagrody w wysokości 1.000 zł płatne w grudniu 2019 r. - LINK.


MARZEC

19.03.2019 r.
Dotyczy zwiększenia wynagrodzeń pracowników w resorcie obrony narodowej w 2019 r. - LINK.


LUTY

19.02.2019 r.
Stanowisko Strony Społecznej przedłożone MON w dniu 19.02.2019 r. - LINK.


18.02.2019 r.
Czwarte spotkanie z MON nt. podwyżek wynagrodzeń pracowników resortu ON na 2019 r. oraz 2020 r. - LINK.


STYCZEŃ

30.01.2019 r.
Kolejny termin rozmów w MON nt. podwyżek wynagrodzeń pracowników resortu ON w 2019 r. oraz na 2020 r. - LINK.


29.01.2019 r.
Materiał MKK odnoszący się do resortowej propozycji wzrostu płac na 2019 r. prezentowany w dniu 23 stycznia 2019 r. - LINK.
Stanowisko Strony Społecznej po spotkaniu w MON w dniu 29 stycznia 2019 r. - LINK.


25.01.2019 r.
Szczegółowe propozycji MON z dnia 23.01.2019 r. nt. podwyżek wynagrodzeń pracowników resortu ON w 2019 r. - LINK.
Drugi termin rozmów MON ze Stroną Społeczną - LINK.


23.01.2019 r.
Stanowisko Strony Społecznej (wszystkich organizacji związkowych uczestniczących w spotkaniu w MON w dniu 23.01.2019 r.) do propozycji MON dotyczących podwyżek wynagrodzeń dla pracowników resortu ON w 2019 roku - LINK.


22.01.2019 r.
Szkolenie w OPZZ z ustawy o Pracowniczych Programach Kapitałowych (PPK) - LINK.
Szkolenie w OPZZ w sprawie RODO oraz zmiany ustawy o związkach zawodowych - LINK.


04.01.2019 r.
Pismo z MON w sprawie spotkania w dniu 23 stycznia 2019 r. w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników resortu ON w 2019 r. - LINK.
Propozycja MKK w sprawie podwyżek wynagrodzeń pracowników w 2019 r. - LINK, LINK.
ARCHIWUM 2018 r.
Najważniejszy jest
P R A C O W N I K

Z. Z. "MILITARIA"